Deskundig en gespecialiseerd
Persoonlijk en betrokken
Rechtstreeks en goed bereikbaar

Alimentatieplicht na een scheiding

Deskundig en gespecialiseerd
Persoonlijk en betrokken
Rechtstreeks en goed bereikbaar

Voor wie geldt een alimentatieplicht?

De alimentatieplicht geldt als:

• u met uw ex-partner getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan

• u met uw ex-partner kinderen heeft

Over de alimentatieplicht mag u onderling met uw ex-partner passende afspraken maken. Deze afspraken legt u vast in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als u deze afspraken wilt aanpassen, is een gang naar de rechtbank noodzakelijk. Bent u het vervolgens niet eens met de aanpassing van de voorwaarden, dan kunt u hiervoor in hoger beroep gaan.

Alimentatieplicht voor een kind

Wanneer u met uw ex-partner minderjarige kinderen heeft, geldt er een kinderalimentatie plicht. Voor de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen moet voldoende geld beschikbaar zijn. De ouder die niet voor de kinderen zorgt, betaalt een bedrag aan alimentatie voor de kinderen aan de andere ouder die wel de opvoedtaken op zich neemt. Door middel van de kinderalimentatie draagt de ouder bij in de kosten voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Pas wanneer de kinderen een leeftijd van 21 jaar bereiken, geldt er geen alimentatieplicht meer. Belangrijk is bovendien om op te merken dat de kinderalimentatie altijd voorrang heeft boven de partneralimentatie. Wanneer de alimentatie vastgesteld wordt, kijkt men eerst naar de kinderalimentatie. Daarna onderzoekt de rechter of er nog draagkracht aanwezig is voor de partneralimentatie.

Alimentatieplicht voor een ex-partner

Wanneer u en uw ex-partner uit elkaar gaan, heeft in de meeste situaties een van de partners recht op partneralimentatie. De alimentatieplicht voor de partner geldt als een van de partners over te weinig inkomsten beschikt om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie kijkt men naar de behoefte van de partner die de alimentatie ontvangt, de draagkracht van de partner die de alimentatie moet betalen en de levensstandaard die gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap aanwezig was. Hoe hoog de partneralimentatie is, kan daarom per geval enorm variëren. Let er daarom op dat u een ervaren advocaat alimentatie inschakelt voor een correcte berekening van de partneralimentatie.

Hoe lang duurt de alimentatieplicht?

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het moment dat de kinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Bij de partneralimentatie geldt echter een andere regeling. Partneralimentatie wordt gezien als een tijdelijke vorm van inkomen, zodat de ex-partner uiteindelijk in zijn of haar eigen levensbehoefte kan voorzien. Als u vóór 1 januari 2020 gescheiden bent, geldt een maximale alimentatieplicht van 12 jaar. Bent u na 1 januari 2020 de scheiding aangegaan? Dan geldt een alimentatieplicht voor de helft van de periode van het huwelijk, met een maximale termijn van 5 jaar.

Geen alimentatieplicht door onderlinge afspraken

Gaat u in goed overleg met uw ex-partner uit elkaar, dan kan u afspreken om van de partneralimentatie af te zien. In dat geval neemt de advocaat voor de scheiding deze overeenkomst op in het echtscheidingsconvenant. U kunt zich echter afvragen of dit een verstandige keuze is, zeer met het oog op de toekomst. Stel dat u plotseling uw baan kwijtraakt en niet meer in uw levensonderhoud kan voorzien? Als u echter desondanks deze afspraak wilt vastleggen en niet meer achteraf wilt aanpassen, neem dan een niet-wijzigingsbeding op in het echtscheidingsconvenant. Wilt u meer informatie over de alimentatieplicht voor uw ex-partner of kinderen? Neem dan meteen contact op via carlijn@rouwetadvocaat.nl of op 06-30734877.

Gratis advies?

    Gratis advies ontvangen?

    Wilt u gratis juridisch advies? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Na het invullen van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zal Carlijn spoedig contact met u opnemen. Het is ook geen slecht idee om de blogposts van Carlijn goed door te nemen. In deze blogs leest u veel nuttige informatie. Doordat de blogposts geschreven zijn door een advocaat in Arnhem, kunt u er zeker van zijn dat de informatie nuttig is.

    Gratis intakegesprek aanvragen Bel voor advies op maat