Carlijn Rouwet Advocatuur Beoordeling door klanten: /10 beoordelingen

Wilt u gratis advies?

Wanneer ex-partners gaan scheiden is de omgangsregeling voor de kinderen in veel gevallen een heikel punt. Sinds 2009 is in de wet opgenomen dat ouders verplicht zijn om een ouderschapsplan vast te stellen. In dit ouderschapsplan staan afspraken over de zorg- en opvoedtaken voor de minderjarige kinderen binnen het huwelijk. Bovendien legt u met uw ex-partner in deze overeenkomst de omgangsregeling vast. Hoe zorgt u er echter voor dat de omgangsregeling voor het kind aan ieders wensen voldoet? Carlijn Rouwet Advocatuur staat u als advocaat familierecht terzijde voor al uw vragen met betrekking tot het echtscheidingsproces. Ik ondersteun u als scheidingsadvocaat Enschede bij het volledige proces; van afspraken rondom het bezoekrecht voor het kind tot het vaststellen van de alimentatie. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over scheiden in Enschede.

Wat is een omgangsregeling?

Een omgangsregeling gaat over het bezoekrecht voor het kind. U bepaalt samen met uw ex-partner wie de verzorgende ouder zal zijn. Deze partner zal de meeste zorg- en opvoedtaken voor de kinderen op zich nemen, waardoor de kinderen hier veelal zullen verblijven. Met de omgangsregeling geeft u vervolgens aan hoe vaak en op welke tijdstippen de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zullen langskomen. U mag hier zelf onderling afspraken over maken. Als het echter niet lukt om samen een omgangsregeling voor het kind vast te stellen, zal de omgangsregeling bij de rechter worden bepaald.

De omgangsregeling in de praktijk

Bij het opstellen van de omgangsregeling voor het kind speelt de leeftijd van de kinderen een grote rol. Heeft u bijvoorbeeld een baby die geregeld borstvoeding nodig heeft, dan is een omgangsregeling zeker in deze prille fase van het kind nog lastig. Bij jonge kinderen geldt dat zij rust en regelmaat nodig hebben. Het is dan ook niet verstandig om in dat geval de kinderen continu heen en weer te verplaatsen. Zijn de kinderen al wat ouder, dan gaat dit eenvoudiger. Bovendien kunnen zij dan ook zelf meebeslissen over hoe de omgangsregeling eruit moet komen te zien. Verder hangt de omgangsregeling van praktische zaken af. Op welke dagen werken u en uw ex-partner? Waar bevinden zich de scholen en de sportclubs van de kinderen? Voorheen kwamen met name regelingen voor waarbij de kinderen een weekend, de helft van de feestdagen en de halve schoolvakantie bij de niet-verzorgende ouder verbleven. Tegenwoordig kiezen ex-partners er echter steeds vaker voor om beiden een grote rol in te nemen in de levens van de kinderen. Zo is co-ouderschap, waarbij de omgangsregeling 50/50 is, een geliefde oplossing.

Wat zijn de rechten en plichten bij de omgangsregeling?

De omgangsregeling brengt voor de ouders zowel rechten en plichten met zich mee. Zo heeft zowel de moeder als de vader de plicht bij de omgangsregeling om bij te dragen in de zorg- en opvoedingstaken van het kind. Daarnaast beslissen beide ouders mee als het gaat over belangrijke zaken, zoals het geven van toestemming bij het aanvragen van een paspoort of een medische behandeling die wel of niet wordt uitgevoerd. De verzorgende ouder heeft bovendien als taak dat de banden tussen het kind en de andere ouder niet verslechteren. De afspraken die de ex-partners met elkaar maken in de omgangsregeling zijn overigens niet vrijblijvend. Als een ex-partner zich niet houdt aan de afspraken, kan de andere partner voor de omgangsregeling naar de rechter stappen om te eisen dat de afspraken worden nagekomen. Doet de partner dit niet, dan kan de rechtbank zelfs een dwangsom aan de afspraken verbinden, zodat de ex-partner een prikkel heeft om de afspraken in de omgangsregeling na te komen. Blijft de ex-partner echter ondanks het kort geding afspraken structureel niet nakomen, dan kan de andere ex-partner een verzoek bij de rechtbank doen om de omgangsregeling aan te passen. Voor het wijzigen of beëindigen van de omgangsregeling heeft u echter wel stevige argumenten nodig om de rechtbank te overtuigen. Een andere optie is om bijvoorbeeld omgangsbegeleiding in te schakelen tussen de ex-partners.

Omgangsregeling voor de grootouders

Als grootouders heeft u de mogelijkheid om een omgangsregeling voor uw kleinkinderen bij de rechtbank af te dwingen. Hierbij speelt echter wel een belangrijk verschil ten opzichte van de ouders. Waar bij de ouders geldt dat een kind direct recht heeft op contact met de ouders, geldt bij grootouders dat zij in een nauwe betrekking met het kind moeten staan. De rechtbank oordeelt of u over een dergelijke persoonlijke betrekking beschikt. U kunt hierbij denken aan de situatie waarbij het kleinkind structureel en regelmatig over de vloer kwam van de grootouders, bijvoorbeeld omdat de grootouder wekelijks een dag op het kleinkind past. De rechtbank maakt hierbij een belangenafweging tussen de belangen van het kind en de belasting die het geeft voor zowel het kind als de ouders. Het belang van het kind staat hierbij voorop. Zo heeft de rechter in een rechtszaak bepaalt dat bij ouders die in een vechtscheiding betrokken zijn, een extra verplichting voor het kind om alsnog een omgangsregeling met de grootouders te hebben te belastend voor het kind is. Ook kan het gebeuren dat de ouders slecht contact hebben met de grootouders. In dat geval zou een verplichte omgangsregeling met de grootouders ook te belastend zijn voor het kind, waardoor de rechtbank het verzoek afwees. Zoekt u meer informatie over een omgangsregeling voor uw kind of kleinkind? Neem kosteloos contact op voor een kennismakingsgesprek via carlijn@rouwetadvocaat.nl of op 06-30734877.