Carlijn Rouwet Advocatuur Beoordeling door klanten: /10 beoordelingen

Wilt u gratis advies?

U wilt scheiden van uw partner en als het kan zo snel mogelijk. Veel mensen vragen zich echter af hoe lang een echtscheiding duurt. Het antwoord is echter per situatie verschillend. Een belangrijke factor bij de duur van het echtscheidingsproces is hoe u met uw ex-partner om gaat. Bij een goede samenwerking verloopt het scheidingsproces snel. Als er echter een conflict ontstaat, kan de echtscheidingsprocedure wel jaren duren. Carlijn Rouwet Advocatuur beschikt als scheidingsadvocaat in Enschede over een ruime ervaring op het gebied van echtscheidingen. Bent u op zoek naar meer informatie over scheiden in Enschede? Neem dan vrijblijvend contact op met onze familierecht advocaat.

Factoren die meespelen bij hoe lang een echtscheiding duurt

Hoe complex uw echtscheiding is, bepaalt voor een groot deel hoe lang de scheiding zal duren. Een aantal factoren die bij de duur van het scheidingsproces een rol spelen, zijn: 

Het financiële vermogen van u en uw ex-partner

Welke financiële zaken dienen er bijvoorbeeld verdeeld te worden? Voorbeelden hiervan zijn een koopwoning, uw pensioen, een eigen onderneming, de alimentatie en eventuele schulden. Het verdelen van het financiële vermogen tussen u en uw ex-partner dient nauwkeurig te gebeuren om vervelende verrassingen achter te voorkomen. Ook de fiscale gevolgen van de afspraken dienen te worden berekend.

De eigen woning

Als u over een eigen koopwoning beschikt, hebben uw woonwensen een aanzienlijke invloed op de lengte van het scheidingsproces. Met name als er overlegd moet worden met een hypotheekverstrekker of hypotheekadviseur.
Het ouderschapsplan

Als u samen met uw ex-partner een of meerdere minderjarige kinderen heeft, bent u wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin maakt u afspraken over de zorg en opvoeding van de kinderen.
Emoties en conflicten met uw ex-partner

Verschilt u op enkele punten van inzicht met uw ex-partner, dan heeft dit effect op de duur van de scheiding. Er zijn bijvoorbeeld meer gesprekken noodzakelijk om het eens te worden, waardoor het proces langer gaat duren. Hoeveel extra gesprekken nodig zijn hangt af van hoe lastig het conflict is en of u allebei bereid bent om compromissen te sluiten. Verder spelen emoties een belangrijke rol bij het echtscheidingstraject, omdat eerst een aantal zaken dienen te worden uitgesproken voordat de scheiding voort kan gaan.


Hoe lang duurt een scheiding met onderlinge toestemming?

Als u en uw ex-partner met onderlinge toestemming gaan scheiden, is het niet noodzakelijk om een langdurig traject met eindeloze procedures te voeren. Met de juiste juridische hulp van een mediator of een echtscheidingsadvocaat bereiken u en uw ex-partner binnen enkele dagen de voor u beiden ideale afspraken in het echtscheidingsconvenant. De echtscheiding kan dan binnen zes tot tien weken geregeld zijn. Zodra het echtscheidingsconvenant is opgesteld, dient u samen met uw ex-partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. In dit verzoekschrift vragen zowel u als uw ex-partner aan de rechter om de echtscheiding uit te spreken en de inhoud van het echtscheidingsconvenant op te nemen in de beschikking. Over het algemeen geldt voor een uitspraak van de rechtbank een termijn vanvier weken.

Hoe lang duurt een eenzijdige scheiding?

Staat u lijnrecht tegenover uw ex-partner binnen het echtscheidingsproces, dan neemt ieder van u een eigen echtscheidingsadvocaat in de arm. Een eenzijdige scheiding zal hierdoor wel langer gaan duren. Beschikken zowel u als uw ex-partner over een eigen advocaat? In dat geval vindt er geen onderling overleg meer plaats. Met uw ex-partner probeert u tot overeenstemming te komen via een voorstel aan zijn of haar advocaat of door middel van een gerechtelijke procedure. Samen tot overeenstemming komen staat hierbij niet centraal; uw eigen advocaat vecht voor uw belangen. De kans op een vechtscheiding is hierbij groot, waardoor de scheiding vele maanden of zelfs jaren kan duren. Carlijn Rouwet Advocatuur streeft ernaar om een vechtscheiding zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht het onverhoopt toch tot een vechtscheiding komen, dan zal Carlijn Rouwet er alles aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen.