Carlijn Rouwet Advocatuur Beoordeling door klanten: /10 beoordelingen

Wilt u gratis advies?

Carlijn Rouwet is een alimentatie advocaat, ook dit is onderdeel van het familierecht. Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud na een (echt)scheiding. Bij alimentatie wordt onderscheid gemaakt tussen kinderalimentatie en partneralimentatie:

  • Kinderalimentatie is de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen;
  • Partneralimentatie is de bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ex-echtgenoot/ ex- geregistreerd partner..

Carlijn kan beoordelen of in uw situatie sprake is van een aanspraak op kinder- en / of partneralimentatie. Indien dat het geval is, dan kan zij u ook adviseren over de hoogte van de aanspraak. Of sprake is van aanspraak op alimentatie en hoe hoog die is, is in iedere zaak anders en kan alleen worden beoordeeld en berekend op basis van uw specifieke situatie waarbij behoefte en draagkracht een belangrijke rol spelen:

  • Met behoefte wordt bedoeld wat een kind / de ex-partner nodig heeft. Uitgangspunt hierbij is de financiële situatie tijdens het huwelijk.
  • Bij draagkracht gaat het om wat de ouders / de andere ex-partner kan betalen. Uitgangspunt hierbij is de huidige financiële situatie.

De hoogte van alimentatie kan wijzigen bij verandering van de omstandigheden bij één van de partners. Voorbeelden zijn wijziging van inkomen, nieuwe baan, andere woning, (stief)kinderen, gewijzigde zorg- en contactregeling tussen ouders en kinderen, nieuwe relatie, etc. Deze veranderingen van omstandigheden zijn een goed moment om contact op te nemen met Carlijn voor het maken van een herberekening.

Carlijn heeft ruime ervaring met (omvangrijke) alimentatiedossiers en is uitstekend op de hoogte van de recente rechtspraak hierover. Zij heeft een groot aantal cliënten geadviseerd op basis van haar alimentatieberekeningen, ook als sprake is van een samengesteld gezin. Daarnaast heeft Carlijn veel proceservaring in alimentatiegeschillen.

Wilt u meer weten over alimentatie, lees dan ook de blogposts van Carlijn.