Carlijn Rouwet Advocatuur Beoordeling door klanten: /10 beoordelingen

Wilt u gratis advies?

Carlijn Rouwet richt zich op afhandeling van echtscheidingen, als onderdeel van het familierecht. Bij een echtscheiding wordt een burgerlijk huwelijk beëindigd. Daarvoor dient een advocaat te worden ingeschakeld. Carlijn kan u hierin adviseren en begeleiden.

Samengevat moeten de volgende stappen worden gezet om tot een definitieve echtscheiding te komen:

Stap 1

Een familierecht advocaat dient een verzoekschrift tot echtscheiding bij de bevoegde rechtbank in

Een verzoek aan de rechtbank is nodig om te kunnen scheiden. Dit verzoek wordt gedaan door een advocaat, want alleen een advocaat is bevoegd dit verzoek aan de rechtbank te doen. Er kan een eenzijdig verzoek worden gedaan, dus op verzoek van één van beide echtgenoten, of er kan een gemeenschappelijk verzoek worden gedaan, dus op verzoek echtgenoten samen. Als er minderjarige kinderen betrokken zijn, dan vereist de wet in beginsel een door beide ouders getekend ouderschapsplan bij het verzoek tot echtscheiding. In dit ouderschapsplan worden afspraken over de kinderen gemaakt, waaronder: waar hebben de kinderen na de echtscheiding hun hoofdverblijf, wat wordt de zorg- en contactregeling tussen de ouders en de kinderen, welke bijdrage voldoen de ouders in de kosten van de kinderen etc. Een advocaat helpt om dit ouderschapsplan op te stellen.

Stap 2

De rechtbank moet de echtscheiding uitspreken

De rechter zal de echtscheiding uitspreken als er door de advocaat in het verzoekschrift is gesteld dat er sprake is van een duurzame ontwrichting van het huwelijk. Dat is voldoende. Het is niet van belang wie de echtscheiding wenst of dat beiden het ermee eens zijn. Er is geen schuldvraag.

Stap 3

De rechtbank stuurt een echtscheidingsbeschikking (uitspraak)

De rechtbank zal in een beschikking (uitspraak) de echtscheiding uitspreken. De beschikking wordt aan de advocaat/ advocaten toegestuurd. Daarmee is de echtscheiding nog niet definitief.

Stap 4

De echtscheidingsbeschikking moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar partijen zijn gehuwd

De echtscheiding is pas definitief als de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar de echtgenoten destijds zijn gehuwd. De advocaat stuurt een brief naar de desbetreffende gemeente met het verzoek aan de ambtenaar van de burgerlijke stand om tot inschrijving over te gaan. De datum waarop de ambtenaar de echtscheidingsbeschikking inschrijft in deze registers, is de formele datum van echtscheiding. De ambtenaar van de burgerlijke stand laat aan de advocaat weten wanneer de inschrijving heeft plaatsgevonden en de advocaat stelt voormalig echtgenoten daarvan op de hoogte.

Wilt u meer weten over echtscheidingen, lees dan ook de blogposts van Carlijn.