Carlijn Rouwet Advocatuur Beoordeling door klanten: /10 beoordelingen

Wilt u gratis advies?

Wanneer u en uw ex-partner gaan scheiden, geldt er een onderhoudsplicht. Dit betekent dat u financieel voor elkaar moet blijven zorgen, als uw ex-partner over onvoldoende inkomsten beschikt. De alimentatieplicht geldt zowel bij een huwelijk als bij een geregistreerd partnerschap. Er zijn bovendien twee soorten alimentatie, de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Wanneer geldt echter een alimentatieverplichting? En hoe lang duurt de alimentatieplicht voor kind en ex-partner? Carlijn Rouwet Advocatuur in Lichtenvoorde en Enschede heeft een uitgebreide expertise op het terrein van het familierecht, alimentatie en echtscheidingen. Neem meteen contact op voor een gratis intakegesprek met mij als familierecht advocaat in Enschede voor meer inlichtingen over de alimentatieplicht in uw situatie.

Voor wie geldt een alimentatieplicht?

De alimentatieplicht geldt als:

• u met uw ex-partner getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan

• u met uw ex-partner kinderen heeft

Over de alimentatieplicht mag u onderling met uw ex-partner passende afspraken maken. Deze afspraken legt u vast in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als u deze afspraken wilt aanpassen, is een gang naar de rechtbank noodzakelijk. Bent u het vervolgens niet eens met de aanpassing van de voorwaarden, dan kunt u hiervoor in hoger beroep gaan.

Alimentatieplicht voor een kind

Wanneer u met uw ex-partner minderjarige kinderen heeft, geldt er een kinderalimentatie plicht. Voor de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen moet voldoende geld beschikbaar zijn. De ouder die niet voor de kinderen zorgt, betaalt een bedrag aan alimentatie voor de kinderen aan de andere ouder die wel de opvoedtaken op zich neemt. Door middel van de kinderalimentatie draagt de ouder bij in de kosten voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Pas wanneer de kinderen een leeftijd van 21 jaar bereiken, geldt er geen alimentatieplicht meer. Belangrijk is bovendien om op te merken dat de kinderalimentatie altijd voorrang heeft boven de partneralimentatie. Wanneer de alimentatie vastgesteld wordt, kijkt men eerst naar de kinderalimentatie. Daarna onderzoekt de rechter of er nog draagkracht aanwezig is voor de partneralimentatie.

Alimentatieplicht voor een ex-partner

Wanneer u en uw ex-partner uit elkaar gaan, heeft in de meeste situaties een van de partners recht op partneralimentatie. De alimentatieplicht voor de partner geldt als een van de partners over te weinig inkomsten beschikt om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie kijkt men naar de behoefte van de partner die de alimentatie ontvangt, de draagkracht van de partner die de alimentatie moet betalen en de levensstandaard die gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap aanwezig was. Hoe hoog de partneralimentatie is, kan daarom per geval enorm variëren. Let er daarom op dat u een ervaren advocaat alimentatie inschakelt voor een correcte berekening van de partneralimentatie.

Hoe lang duurt de alimentatieplicht?

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het moment dat de kinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Bij de partneralimentatie geldt echter een andere regeling. Partneralimentatie wordt gezien als een tijdelijke vorm van inkomen, zodat de ex-partner uiteindelijk in zijn of haar eigen levensbehoefte kan voorzien. Als u vóór 1 januari 2020 gescheiden bent, geldt een maximale alimentatieplicht van 12 jaar. Bent u na 1 januari 2020 de scheiding aangegaan? Dan geldt een alimentatieplicht voor de helft van de periode van het huwelijk, met een maximale termijn van 5 jaar.

Geen alimentatieplicht door onderlinge afspraken

Gaat u in goed overleg met uw ex-partner uit elkaar, dan kan u afspreken om van de partneralimentatie af te zien. In dat geval neemt de advocaat voor de scheiding deze overeenkomst op in het echtscheidingsconvenant. U kunt zich echter afvragen of dit een verstandige keuze is, zeer met het oog op de toekomst. Stel dat u plotseling uw baan kwijtraakt en niet meer in uw levensonderhoud kan voorzien? Als u echter desondanks deze afspraak wilt vastleggen en niet meer achteraf wilt aanpassen, neem dan een niet-wijzigingsbeding op in het echtscheidingsconvenant. Wilt u meer informatie over de alimentatieplicht voor uw ex-partner of kinderen? Neem dan meteen contact op via carlijn@rouwetadvocaat.nl of op 06-30734877.