Carlijn Rouwet Advocatuur Beoordeling door klanten: /10 beoordelingen

Wilt u gratis advies?

Welke stappen moet ik nemen bij een echtscheiding? 

 

Scheiden stap 1: goede hulp zoeken bij scheiding

Wat te regelen bij echtscheiding? Wie helpt mij bij het regelen van de scheiding? Scheiding aanvragen, hoe werkt dat? Veel vragen komen er op u af.

Er zijn meerdere adviseurs die kunnen bemiddelen en adviseren bij een echtscheiding: advocaten, advocaten die tegelijkertijd mediator zijn, scheidingsbemiddelaars (geen advocaten) etc. Bekijk welke deskundige bij u en bij uw situatie past. Het is belangrijk dat u een goed gevoel hebt bij degene die u bij de echtscheiding begeleidt en dat je het vertrouwen krijgt dat hij/zij uw belangen het beste kan behartigen. Immers, er zullen belangrijke afwegingen en keuzes gemaakt moeten worden, die invloed hebben op de korte en op de lange termijn.

Een familierecht advocaat heeft kennis van de wet en van de rechtspraak op de onderwerpen die in uw situatie aan de orde zijn. Doordat de advocaat ook procedures voert bij gerechtelijke instanties kan de advocaat aangeven hoe een rechter mogelijk tegen bepaalde zaken aan zal kijken. Daardoor wordt juridisch advies op maat gegeven. Als u en uw toekomstige ex-echtgenoot ieder een eigen advocaat inschakelen wil dat niet zeggen dat er direct een strijd gevoerd gaat worden. Integendeel, de advocaat is gehouden aan gedragsregels. Een van die regels is dat geprobeerd wordt om in overleg tot oplossingen te komen. Maar als dat niet lukt, dan kan de zaak aan de rechter voorgelegd worden en kan een advocaat bij scheiding, zoals Carlijn Rouwet, u daarin ondersteunen. Carlijn Rouwet kan u aangeven wat er geregeld moet worden bij een echtscheiding. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Zij is een goede advocaat en kan u helpen bij het maken van een ouderschapsplan of berekenen of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden. Het is nooit een slecht idee om de hulp van een advocaat bij scheiding in te schakelen.

Scheiden stap 2: scheiding aanvragen

Het aanvragen van de scheiding gaat via de rechter. Een advocaat bij scheiding, zoals Carlijn Rouwet, kan het verzoek tot echtscheiding indienen. Ook kunt u bij de rechter terecht als een scheiding van tafel en bed een betere oplossing is.

De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Daarvoor dient een verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank te worden gedaan. Een advocaat, zoals Carlijn Rouwet, dient deze aanvraag aan de rechtbank te doen. Als echtgenoten samen met elkaar afspraken hebben gemaakt, dan legt Carlijn deze afspraken vast in een overeenkomst, ook wel een echtscheidingsconvenant genoemd, en wordt dit echtscheidingsdocument getekend door de echtgenoten. In die gevallen kan er dan een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank worden gedaan. In dat geval kan er snel worden gescheiden. Als echtgenoten er niet samen uitkomen of een van beiden wenst eerder een verzoek tot echtscheiding te doen, dan spreken we van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding. U kunt dus ook scheiden als de ander dat niet wil. De rechter zal dan beslissingen nemen over de gevolgen van de scheiding.

Scheiden stap 3: scheiding definitief maken

Nadat een verzoek tot echtscheiding is gedaan, zal de rechter de echtscheiding uitspreken. In het geval dat echtgenoten de echtscheiding via een gemeenschappelijk verzoek aan de rechter voorleggen, alle stukken compleet zijn en er door de rechter geen vragen zijn, dan zal de rechter de echtscheiding uitspreken zonder dat hij/zij de echtgenoten hoeft te zien. De echtscheiding procedure verloopt dan volledig op papier. Als er wel geschillen zijn tussen echtgenoten, dan zal de rechter u en uw echtgenoot wel willen zien om vragen te kunnen stellen aan u of uw advocaat bij scheiding, zoals Carlijn Rouwet. In beide gevallen wordt de echtscheiding door de rechtbank uitgesproken.

Vervolgens zorgt uw advocaat ervoor dat de uitspraak wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Pas nadat die inschrijving heeft plaatsgevonden is de echtscheiding definitief. Bij een scheiding van tafel en bed is de scheiding van tafel en bed pas officieel wanneer die is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank. De echtscheiding beschikking dient binnen zes maanden te zijn ingeschreven bij de gemeente, anders verliest de uitspraak zijn geldigheid.

Advies over het regelen van een scheiding en de aanvraag van een scheiding

Een goede echtscheiding advocaat, zoals Carlijn Rouwet, kan u hierover meer informatie geven. U kunt vooraf gratis juridisch advies inwinnen. Maak hiervoor gebruik van het contactformulier op deze website. Hier vult u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in. Hierna zal Carlijn als advocaat zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Houd ook de blogposts onder actueel op deze website goed in de gaten. In deze posts vindt u namelijk veel juridische informatie over echtscheidingen, alimentatie en vergelijkbare zaken.