Carlijn Rouwet Advocatuur Beoordeling door klanten: /10 beoordelingen

Wilt u gratis advies?

Als u gaat scheiden van uw partner hoeft u zich niet meer aan de wettelijke regels van het huwelijk te houden. Hierop geldt echter één uitzondering: de onderhoudsverplichting. Ondanks dat u bent gescheiden, u blijft voor een bepaalde termijn verplicht om financieel voor elkaar zorg te dragen. Dit wordt ook wel de alimentatieplicht genoemd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in partner- en kinderalimentatie. Hoe lang dient echter alimentatie te worden betaald? Carlijn Rouwet Advocatuur is als scheidingsadvocaat in Enschede gespecialiseerd in het familierecht, echtscheidingen en alimentatie. Vraag direct een gratis intakegesprek aan voor meer informatie over de alimentatietermijn in uw situatie.

Hoe lang alimentatie betalen voor het kind?

De wettelijke onderhoudsverplichting tussen ouders en kinderen is levenslang. Echter, vanaf 21 jaar kan aan het kind worden tegenworpen dat hij/zij zelf in zijn levensonderhoud moet kunnen voorzien.. Bij een scheiding dient u dus afspraken te maken over hoe de kosten voor de zorg van uw kinderen tussen u en uw ex-partner worden verdeeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen tot 18 jaar en meerderjarige kinderen van 18 tot 21 jaar.

Hoe lang betaal ik kinderalimentatie: kind tot 18 jaar

Als u samen met uw ex-partner een kind heeft die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bent u verplicht om samen met uw ex-partner goede afspraken te maken over hoe jullie beiden de kosten van het kind onderling verdelen. U kunt dit samen zelf berekenen of een officiële berekening voor de kinderalimentatie door een alimentatie advocaat laten vaststellen. Als u samen bepaalt wat de kosten zijn, is het belangrijk om een lijst vast te stellen met alle kosten die gemaakt worden voor het kind. Vervolgens bekijkt u wie welke kosten kan vergoeden. Bij kinderalimentatie voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat het bedrag aan alimentatie altijd aan de andere ouder wordt overgemaakt.

Hoe lang moet ik kinderalimentatie betalen: kind tussen 18 en 21 jaar

Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd is uw kind officieel meerderjarig. Voor de wet geldt dat het kind nu zelfstandig is, hij of zij zorgtoeslag kan ontvangen en mag stemmen. Toch bent u als ouder verplicht om uw kind financieel te ondersteunen bij de kosten van studie en levensonderhoud. Wél geldt als verschil dat de kinderalimentatie vanaf de 18-jarige leeftijd aan het kind zelf mag worden overgemaakt in plaats van naar de ex-partner.

Kinderalimentatie en beëindiging studie

Totdat het kind 21 jaar oud is kan een ouder  zich niet op het standpunt stellen dat het kind best zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Indien het kind een (bij)baan heeft dan kan dat wel behoefte verlagend werken. Het kind heeft zelf de keuze om te gaan studeren, en de alimentatieplichtige ouder dient hiervoor de financiële middelen aan te reiken. Uiteraard speelt de draagkracht van de ouder hierbij wel een essentiële rol. Verder is het belangrijk dat voor u als ouder ook het een en ander wijzigt zodra uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Zo ontvangt u minder toeslagen van de overheid voor het onderhoud van het kind, zoals de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

Kinderalimentatie betalen bij kinderen boven de 21 jaar

Als ouders kunt u  altijd afspreken om te blijven bijdragen aan de studiekosten voor uw kind, ook als deze de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. U kunt hier ook voorwaarden aan verbinden, door bijvoorbeeld af te spreken alleen een bijdrage te leveren als het kind redelijke cijfers behaalt.

Carlijn Rouwet Advocatuur bij scheidingen en alimentatie

Wilt u meer informatie over de duur van de kinderalimentatie? Carlijn Rouwet Advocatuur in Lichtenvoorde en Enschede heeft ruime ervaring met omvangrijke alimentatiedossiers en is in haar taak als familierecht advocaat op de hoogte van de laatste rechtspraak op dit gebied. Neem vrijblijvend contact op voor een intakegesprek via de website.