Carlijn Rouwet Advocatuur Beoordeling door klanten: /10 beoordelingen

Wilt u gratis advies?

Hoe lang moet ik alimentatie betalen? Wanneer u gaat scheiden, geldt er tussen u en uw ex-partner een onderhoudsplicht. Dit betekent dat u financieel voor elkaar moet zorgen, in het geval een van de partners over te weinig inkomen beschikt. Deze verplichting tot partneralimentatie geldt zowel bij een huwelijk als bij een geregistreerd partnerschap. Maar de vraag bij partneralimentatie is hoe lang deze alimentatieplicht geldt. Wat is de maximale duur van partneralimentatie? Familierecht advocaat Carlijn Rouwet Advocatuur geeft u graag juridisch advies over de partner- en kinderalimentatie. Met een ruime ervaring als scheidingsadvocaat in Enschede sta ik u terzijde voor persoonlijk advies bij uw echtscheiding. Neem meteen vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

De wettelijke termijnen voor de duur van partneralimentatie

Hoe lang u alimentatie moet betalen is wettelijk vastgelegd. Uiteraard mag u hier onderling met uw ex-partner andere afspraken over maken. Wanneer hier echter niets over wordt bepaald, geldt de wettelijke termijn. Wat de maximale duur van de partneralimentatie is, hangt echter af van het moment waarop u gescheiden bent.

• Bent u na 1 juli 1994, maar voor 1 januari 2020 gescheiden?

Wanneer u voor een periode langer dan vijf jaar met uw ex-partner getrouwd was en u samen kinderen heeft, geldt een maximale termijn voor de alimentatie van twaalf jaar. Was u korter getrouwd dan vijf jaar, en heeft u geen kinderen met uw ex-partner? In dat geval geldt een alimentatieperiode die net zo lang duurt als het huwelijk. Als u dus twee jaar getrouwd was met uw ex-partner, geldt een alimentatieduur van twee jaar. Deze termijn gaat in vanaf de dag dat de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente is opgenomen.

• Bent u na 1 januari 2020 gescheiden?

De hoofdregel is dat de duur van de alimentatie de helft van de periode van het huwelijk is, met een maximale termijn van vijf jaar. Hierbij geldt echter een uitzondering als de kinderen nog jonger zijn dan twaalf jaar. In dat geval stopt de partneralimentatie op het moment dat het kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Duurde het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan vijftien jaar en behaalt degene die recht heeft op alimentatie binnen tien jaar de AOW leeftijd? Dan geldt daarnaast de alimentatieduur waarop de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd heeft bereikt. In al deze gevallen telt de langste termijn voor de alimentatie. Duurde het huwelijk bovendien langer dan vijftien jaar en behaalt de alimentatiegerechtigde niet binnen tien jaar de AOW leeftijd, terwijl deze partner op of voor 1 januari 1970 is geboren? In dat geval stopt de alimentatieplicht na tien jaar of wanneer het jongste kind twaalf jaar wordt. Ook in dit geval telt de langste alimentatietermijn.

Partneralimentatie en nieuwe partner

Betaalt u partneralimentatie terwijl uw ex-partner met een ander gaat samenwonen of trouwen, dan bent u niet meer verplicht om de alimentatie te voldoen. Neem direct contact op voor meer informatie over het betalen van de partneralimentatie en scheiden in Enschede via carlijn@rouwetadvocaat.nl of op 06-30734877.