Carlijn Rouwet Advocatuur Beoordeling door klanten: /10 beoordelingen

Wilt u gratis advies?

Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud na een (echt)scheiding. Bij alimentatie wordt onderscheid gemaakt tussen kinderalimentatie en partneralimentatie.

Als u uit elkaar gaat en er zijn (jong)minderjarige kinderen bij betrokken, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over hoe er met de kosten van de kinderen wordt omgegaan en hoeveel iedere ouder aan die kosten kan bijdragen. Dit zijn geen vaste bedragen. Immers, de financiële en gezinssituatie verschilt per persoon. De kosten van de kinderen worden naar evenredigheid van inkomen tussen de ouders verdeeld. Een berekening van de kinderalimentatie geeft een beeld hiervan.

Kinderalimentatie is een maandelijkse bijdrage in de kosten van de kinderen. Doorgaans maakt de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben aanspraak op deze alimentatie. De ouder bij wie de kinderen niet wonen betaalt dan deze bijdrage. Door het maken van een kinderalimentatie berekening wordt berekend hoe hoog deze bijdrage is.

Carlijn kan beoordelen of in uw situatie sprake is van een aanspraak op kinderalimentatie.

Indien dat het geval is, dan kan zij u ook adviseren over de hoogte van de aanspraak. Of sprake is van een aanspraak op kinderalimentatie en hoe hoog die is, is in iedere zaak anders en kan alleen worden beoordeeld en berekend op basis van uw specifieke situatie waarbij behoefte en draagkracht een belangrijke rol spelen:

Met behoefte wordt bedoeld wat een kind nodig heeft, gelet op de financiële situatie van de ouders tijdens het huwelijk.

Bij draagkracht gaat het om wat de ouders kunnen betalen. Uitgangspunt hierbij is de huidige financiële situatie.

De hoogte van kinderalimentatie kan wijzigen bij verandering van de omstandigheden bij één van de partners. Voorbeelden zijn wijziging van inkomen, meerdere (stief)kinderen en een gewijzigde zorg- en contactregeling tussen ouders en kinderen. Deze veranderingen van omstandigheden zijn een goed moment om contact op te nemen met Carlijn voor het maken van een herberekening.

Carlijn heeft ruime ervaring met (omvangrijke) alimentatiedossiers en is uitstekend op de hoogte van de recente rechtspraak hierover. Zij heeft een groot aantal cliënten geadviseerd op basis van haar alimentatieberekeningen, ook als sprake is van een samengesteld gezin. Daarnaast heeft Carlijn veel proceservaring in alimentatiegeschillen.

Wilt u meer weten over alimentatie, lees dan ook de blogposts van Carlijn.