Deskundig en gespecialiseerd
Persoonlijk en betrokken
Rechtstreeks en goed bereikbaar

Scheiding regelen: een stappenplan

Deskundig en gespecialiseerd
Persoonlijk en betrokken
Rechtstreeks en goed bereikbaar

Scheiden en dan? Hoe start u een scheiding? Waar moet u aan denken bij een scheiding? Hoe begint en verloopt een echtscheidingsprocedure? Daarvoor is een stappenplan echtscheiding handig.

Welke stappen moet ik nemen bij een echtscheiding?

Scheiden stap 1: goede hulp zoeken bij scheiding

Wat te regelen bij echtscheiding? Wie helpt mij bij het regelen van de scheiding? Een scheiding aanvragen, hoe werkt dat? Veel vragen komen er op u af.

Er zijn meerdere adviseurs die kunnen bemiddelen en adviseren bij een echtscheiding: advocaten, advocaten die tegelijkertijd mediator zijn, scheidingsbemiddelaars (geen advocaten) etc. Bekijk welke deskundige bij u en bij uw situatie past. Het is belangrijk dat u een goed gevoel hebt bij degene die u bij de echtscheiding begeleidt en dat u het vertrouwen krijgt dat hij/zij uw belangen het beste kan behartigen. Immers, er zullen belangrijke afwegingen en keuzes gemaakt moeten worden, die invloed hebben op de korte en op de lange termijn.

Een familierecht advocaat heeft kennis van de wet en van de rechtspraak op de onderwerpen die in uw situatie aan de orde zijn. Doordat de advocaat ook procedures voert bij gerechtelijke instanties kan de advocaat aangeven hoe een rechter mogelijk tegen bepaalde zaken aan zal kijken. Daardoor wordt juridisch advies op maat gegeven. Als u en uw toekomstige ex-echtgenoot ieder een eigen advocaat inschakelen wil dat niet zeggen dat er direct een strijd gevoerd gaat worden. Integendeel, de advocaat is gehouden aan gedragsregels. Een van die regels is dat geprobeerd wordt om in overleg tot oplossingen te komen. Maar als dat niet lukt, dan kan de zaak aan de rechter voorgelegd worden en kan een advocaat bij scheiding u daarin ondersteunen. Als gespecialiseerd familierecht advocaat kan ik u aangeven wat er geregeld moet worden bij een echtscheiding. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie en is dus maatwerk.

Scheiden stap 2: scheiding aanvragen

Het aanvragen van de scheiding gaat via de rechter. Alleen een advocaat kan een verzoek tot echtscheiding indienen. Ook kunt u bij de rechter terecht als een scheiding van tafel en bed een betere oplossing is. Als echtgenoten samen met elkaar afspraken hebben gemaakt, dan worden deze afspraken vastgelegd in een overeenkomst, ook wel een echtscheidingsconvenant genoemd, en wordt dit echtscheidingsdocument getekend door de echtgenoten. In die gevallen kan er dan een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank worden gedaan. In dat geval kan er snel worden gescheiden. Als echtgenoten er niet samen uitkomen of een van beiden wenst eerder een verzoek tot echtscheiding te doen, dan spreken we van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding. U kunt dus ook scheiden als de ander dat niet wil. De rechter zal dan beslissingen nemen over de gevolgen van de scheiding.

Scheiden stap 3: scheiding definitief maken

Nadat een verzoek tot echtscheiding is gedaan, zal de rechter de echtscheiding uitspreken. In het geval dat echtgenoten de echtscheiding via een gemeenschappelijk verzoek aan de rechter voorleggen, alle stukken compleet zijn en er door de rechter geen vragen zijn, dan zal de rechter de echtscheiding uitspreken zonder dat hij/zij de echtgenoten hoeft te zien. De echtscheiding procedure verloopt dan volledig op papier. Als er wel geschillen zijn tussen echtgenoten, dan zal de rechter u en uw echtgenoot wel willen zien om vragen te kunnen stellen aan u of uw advocaat bij scheiding. In beide gevallen wordt de echtscheiding door de rechtbank uitgesproken.

Vervolgens zorgt uw advocaat ervoor dat de uitspraak wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Pas nadat die inschrijving heeft plaatsgevonden is de echtscheiding definitief. Bij een scheiding van tafel en bed is de scheiding van tafel en bed pas officieel wanneer die is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank. De echtscheiding beschikking dient binnen zes maanden te zijn ingeschreven bij de gemeente, anders verliest de uitspraak zijn geldigheid.

Indien u op zoek bent naar een eigen gespecialiseerde familierecht advocaat dan wel een advocaat die u en uw echtgenoot gezamenlijk kan bijstaan, dan kunt u contact met mij opnemen via carlijn@rouwetadvocaat.nl of op 06-30734877.

Gratis advies?

    Gratis advies ontvangen?

    Wilt u gratis juridisch advies? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Na het invullen van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zal Carlijn spoedig contact met u opnemen. Het is ook geen slecht idee om de blogposts van Carlijn goed door te nemen. In deze blogs leest u veel nuttige informatie. Doordat de blogposts geschreven zijn door een advocaat in Arnhem, kunt u er zeker van zijn dat de informatie nuttig is.

    Gratis intakegesprek aanvragen Bel voor advies op maat