Deskundig en gespecialiseerd
Persoonlijk en betrokken
Rechtstreeks en goed bereikbaar

Scheiden in coronatijd: kan dat snel?

Deskundig en gespecialiseerd
Persoonlijk en betrokken
Rechtstreeks en goed bereikbaar

Sinds de corona-uitbraak en met name vanaf het moment dat de gerechtsgebouwen “dicht” gingen, is mij regelmatig de vraag gesteld of er momenteel nog wel gescheiden kan worden en zo ja, hoe lang dat proces dan kan duren. Deze vraag geeft aanleiding tot het schrijven van een blog hierover.

Wanneer komt er een rechter aan te pas?

Scheiden is een algemeen begrip. Welk proces gevolgd wordt hangt af van de vraag of er sprake is van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of van een situatie waarbij mensen samenleven maar niet zijn gehuwd of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan:

  • Indien sprake is van een huwelijk (ongeacht of er kinderen bij betrokken zijn) dient een rechter de echtscheiding uit te spreken.
  • Indien sprake is van een geregistreerd partnerschap (met betrokkenheid van minderjarige kinderen) dient een rechter het geregistreerd partnerschap te ontbinden.
  • Indien sprake is van samenlevers die hun relatie willen beëindigen is tussenkomst van de rechter – voor de beëindiging van die relatie – niet vereist.

In dit blog ga ik in op het proces van een echtscheiding, de beëindiging van een huwelijk.

Door het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak aangepast. De Rechtbank probeert zoveel mogelijk zaken door te laten gaan: fysiek, online (bijvoorbeeld via Skype) of telefonisch. Ook kunnen partijen aangeven als zij bereid zijn af te zien van het recht op een mondelinge behandeling van een zaak, zodat de rechter de zaak schriftelijk kan afhandelen. Door de tijdelijke sluiting van gerechtsgebouwen is een forse achterstand ontstaan. De rechterlijke macht werkt hard om deze corona-achterstanden weg te werken, echter dit vergt tijd. Voor een echtscheidingsprocedure op tegenspraak, dus waarbij partijen het niet eens zijn over de (gevolgen van) de echtscheiding en de rechter een beslissing hierover moet nemen, betekent dit dat deze procedure lang duurt. Ook voor de corona-crisis namen deze zaken “op tegenspraak” gemiddeld zes maanden tot een jaar in beslag, maar door de ontstane achterstanden is die termijn verder opgelopen.

Kortom: in deze coronatijd kan nog steeds worden gescheiden. Al kan de procedure wel langer duren indien partijen het niet met elkaar eens zijn over de gevolgen van de scheiding.

Wat zijn de mogelijkheden? Kan er toch nog snel worden gescheiden?

Uiteraard is het mogelijk dat echtelieden het samen eens zijn/ worden over de echtscheiding en de gevolgen daarvan (belangrijk hierbij is wel dat beide zich hierover goed laten voorlichten door een familierechtadvocaat). In dat geval kan een familierechtadvocaat een echtscheidingsconvenant opstellen waarin de gemaakte afspraken worden opgenomen. Samen met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt dit convenant dan door de advocaat aan de rechtbank toegestuurd. Bij deze wijze van afwikkeling neemt de procedure bij de rechtbank veel minder tijd in beslag. De rechter hoeft de zaak dan namelijk niet meer inhoudelijk te bestuderen en op de diverse onderwerpen een beslissing te nemen. Immers, daarover hebben de echtelieden dan zelf afspraken gemaakt onder begeleiding van een advocaat.

Kortom: indien u in deze coronatijd snel tot echtscheiding wenst te komen, dan is het van belang om samen tot afspraken te komen. Een gespecialiseerd familierechtadvocaat kan u hierbij helpen.

Indien u op zoek bent naar een eigen gespecialiseerde familierechtadvocaat dan wel een advocaat die u gezamenlijk kan bijstaan, dan kunt u contact met mij opnemen via carlijn@rouwetadvocaat.nl of op 06-30734877.

Gratis advies?

    Gratis advies ontvangen?

    Wilt u gratis juridisch advies? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Na het invullen van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zal Carlijn spoedig contact met u opnemen. Het is ook geen slecht idee om de blogposts van Carlijn goed door te nemen. In deze blogs leest u veel nuttige informatie. Doordat de blogposts geschreven zijn door een advocaat in Arnhem, kunt u er zeker van zijn dat de informatie nuttig is.

    Gratis intakegesprek aanvragen Bel voor advies op maat