Carlijn Rouwet Advocatuur Beoordeling door klanten: /10 beoordelingen

Tarief

Het tarief dat Carlijn Rouwet Advocatuur hanteert is € 195,- per uur, exclusief BTW. Natuurlijk worden er geen kantoorkosten in rekening gebracht. Eventuele verschotten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten etc. worden apart in rekening gebracht.

Dit scherpe tarief is mogelijk omdat Carlijn onnodige kosten zoveel mogelijk vermijdt en geen overhead heeft. U krijgt hiervoor deskundig advies, juridisch hoogwaardige ondersteuning en persoonlijk en direct contact door een zeer ervaren familierechtadvocaat.

Carlijn Rouwet Advocatuur biedt een kwaliteit die tenminste gelijk is aan die van de grotere familierechtkantoren in de regio, maar voor een aantrekkelijker tarief. De door Carlijn behaalde resultaten spreken bovendien voor zich, zij vertelt daar graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Carlijn vindt een persoonlijke klik belangrijk in haar werk als familierechtadvocaat. Daarom is het eerste persoonlijke gesprek (intakegesprek) van 30 minuten kosteloos. Cliënten kunnen dan zelf de werkwijze en betrokkenheid van Carlijn ervaren en een afweging maken of dit bij hen past.

Carlijn hecht er waarde vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Dit betekent dat Carlijn tijdens het eerste gesprek, voor zover mogelijk, een inschatting maakt van de te verwachten werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten. De afspraken bevestigt Carlijn in een overzichtelijke opdrachtbevestiging. Ook de facturen van Carlijn Rouwet Advocatuur zijn helder met een specificatie van de tijd en een overzichtelijke omschrijving van de verrichte werkzaamheden.